នីតិមូលបត្រ

ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន​

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន

 

ប្រភព លោក ជ័យ រិទ្ធី

(http://www.kh-cheyrithy.blogspot.com )

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និង ធនាគារជាតិ

ច្បាប់

 1. ច្បាប់​ស្តីពី​មូលបត្រ​រដ្ឋ (ខ្មែរ ឬ​អង់គ្លេស)
 2. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន​ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 3. ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០ (ខ្មែរ)
 4. ព្រះ​រាជក្រឹត្យ​តែង​តាំង​ (អង់​គ្លេស)

អនុក្រឹត្យ  

 1. អនុក្រឹត្យស្តីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃគណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 2. អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន (ខ្មែរ ឬ  អង់​គ្លេស)
 3. អនុក្រឹត្យ​តែង​តាំង​សមាសភាព​នៃគណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (អង់​គ្លេស)
 4. អនុក្រឹត្យ​តែង​តាំង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន (អង់​គ្លេស)

ប្រកាស​

 1. ប្រកាសស្តីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យប្រើ​ស្តង់​ដារ​របាយការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់មូលបត្រ​ជាសាធារណ: (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃនៅក្នុង វិស័យមូលបត្រ (ខ្មែរ)
 3. ប្រកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់សហគ្រាស សាធារណៈបោះផ្សាយលក់ មូលបត្រជាសាធារណៈ (ខ្មែរ)
 4. ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាព របស់ គ.ម.ក(ខ្មែរ)
 5. ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និង ភ្នាក់ងារទូទាត់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 6. ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹ ងមូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ​ អង់គ្លេស)
 7. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបចេ្ចកទេសសម្រាប់សិក្សាពីគោលនយោបាយលើក ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា​ (ខ្មែរ)
 8. ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យជំនាញ ផ្តល់សេវាទៅក្នុងវិស័យ មូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ​ អង់​គ្លេស)
 9. ប្រកាសស្តីពី ខ្លឹសារគោលនៃវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់និង ទូទាត់មូលបត្រ និងសេវារក្សាទុកមូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ​ អង់​គ្លេស)
 10. ប្រកាសស្តីពី ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ​ (ខ្មែរ ឬ​ អង់​គ្លេស)​
 11. ប្រកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ​​ជាសាធារណៈ​​​ (ខ្មែរ ឬ​អង់គ្លេស)
 12. ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ការអនុញ្ញាតធ្វើជាប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និងទូទាត់មូលបត្រ និងប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ (ខ្មែរ ឬ​អង់គ្លេស)
 13. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ និង​ភ្នាក់​ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ (ខ្មែរ ឬ​​ ​​​​អង់​គ្លេស)

ឯកសារ​ផ្សេងទៀត

 1.  យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​២០០៦-២០១៥ (ខ្មែរ ឬ​ អង់គ្លេស)
 2. ទម្រង់​ឯកសា​រផ្តល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​សាធារណៈ​​​  (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
ប្រភព គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (www.secc.gov.kh)
ប្រកាសស្តីពី ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសមាជិកភាព 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ 
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: