សៀវភៅច្បាប់

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីខ្មែរ អេង សុត ការសិក្សាគ្រប់មាត្រាទំាងអស់

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរ អេង សុត ការសិក្សាគ្រប់មាត្រាទំាងអស់

សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ ១

សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ ២

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ ដល់គន្ធីទី៣

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២ គន្ថីទី៤

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣ គន្ថីទី៥

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤ គន្ថីទី៦

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥ គន្ថីទី៧

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី ៦ គន្ថីទី ៨ និង ៩

ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (គោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី)

ក្រមមរតកឆ្នាំ១៨៩១

ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីករណីប្រទេសជប៉ុន

សេចក្តីផ្តើមនីតិរដ្ឋប្បវេណី

​គោលការណ័ណែនាំស្តីពី គោលនយោបាយ និង និតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រមសីលធម៌ចៅក្រម

ក្រមសីលធម៌មេធាវី

​គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីមេធាវី

គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងពលកម្មទេសន្តរប្រវេសន៍

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរញឹកញាប់ស្តីពី ការចាត់ចែងរក្សាការពារ

កងយោធពល ខេមរភូមិន្ទ

កម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

កម្ពុជាចូលជាសមាជិកសារជីវកម្ម

កម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើ

កម្មវិធីប្រមូលផលដើមដៃ៖ ឥទ្ធិពលលើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា

កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ

កម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋស្តីពី អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

កម្រងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ

កម្រងបទបង្ហាញក្នុងពិធីខួបឆ្នាំទី១៨ ទិវាប្រកាសអោយប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

កម្រងបទសម្ភាសន៍ស្តីពីការបកស្រាយច្បាប់

កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ

កម្រងរបាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈស្តីពីកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ

កម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិគ្រួសារ

កម្រងវិញ្ញាសារប្រឡងសិស្សមេធាវី

កម្រងសារព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិការងារ

កម្រងសំណួរទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវីធីក្រមរដ្ឋប្បវេណី

កម្រងឯកសារច្បាប់សម្រាប់ជំនួយស្មារតី

កម្រងឯកសារច្បាប់ស្តីពីការងារ

កម្រងឯកសារស្តីពី របៀបកត់ត្រាការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន

កម្រងអត្ថបទគតិយុត្តគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ ឆ្នាំ 2010

កម្រងអត្ថបទជ្រើសរើស សិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ១ (ដកស្រង់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា)

ការគ្រប់ក្រងករណីដោយកិច្ចសម្របសម្រួល

ការគ្រប់គ្រងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរ

ការគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជា

ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការតស៊ូមតិ

ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ

ការឆ្លើយតបផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

ការដោះស្រាយវិវាទការងារ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ការដោះស្រាយវិវាទមូលដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធច្បាប់

ការតស៊ូមតិនៅមូលដ្ឋាន

ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅកម្ពុជា

ការផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី ព្រៃឈើនៅទីវាល

ការរៀនសូត្រពីការអនុវត្ត អភិបាលកិច្ចល្អ នៅថ្នាក់ ក្រុង ស្រុក និងឃុំសង្កាត់

ការវាយតម្លៃបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីនៅកម្ពុជា

ការវាយបកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសថៃទៅលលើអង្គការយុណេស្តូ និងគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ការវិភាគទិន្នន័យស្តីពី ករណីវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០០៩

ការវិភាគស្ថានភាពខេត្តស្ទឹងត្រែង

ការសិក្សាអង្កេតស្តីពី ការគ្រប់គ្រងទំនាស់នៅក្នុងភូមិកម្ពុជា

ការអនវុត្តច្បាប់ស្តីពីការការពារកុមារ និងជនងាយរងគ្រោះ

ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និង ការឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់

កិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ

ក្រមសីលធម៌ និងសិទ្ធិមនុស្ស

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី១

ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

កំណត់អំពីបញ្ហាព្រះវិហារ

ខេត្ត ក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ខ្សែបណ្តាញនៃអំពើជួញដូរអន្តោប្រវេសន៍

គម្លាតយេនឌ័រនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយ

គោលការណ៍ការពារសិទ្ធិកុមាររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គោលការណ៍ណែនាំ ការធ្វើអោយសម្រេចបាននូវឳកាសការងារស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋពិការ តាមរយៈការធ្វើច្បាប់ គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពី ផ្ទះរង់ចាំ

គោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍ព្រៃឈើ

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីនិតីវិធីនៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ និងគតិយុត្តិបទដ្ឋានផ្សេងៗ

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីនីតិវិធីនៃការព្រាងច្បាប់ និងគតិយុត្តិផ្សេងៗ

គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តល្អសម្រាប់ការរៀបចំ និង ការគ្រប់គ្រងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ១៣ចំណុច

គោលការណ៍យ៉កយ៉ាការតា គោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ស្តីពីនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ

គោលនយោបាយគណបក្សក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥

គោលនយោបាយជាតិស្តីពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ចម្លើយទៅនឹងសំណួរបន្ថែមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិគយ

ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជា ២០១០

ដំណោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ដំណោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសកម្ពុជា

ឋានានុក្រមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្រ្តីព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ

ទំនាក់ទំនងរវាង មេធាវី ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញា

ធម្មនុញ្ញ និងលក្ខន្តិកៈ

ធម្មនុញ្ញនៃ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ធម្មនុញ្ញរបស់អ្នកបង់ពន្ធអូស្រ្តាលី

នីតិវិធី និងវិធាននៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគិតយុត្តផ្សេងទៀត

នីតិវិធីនៃការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ

នីតិវិធីមុនការជំនុំជម្រះ និងការជំនុំជម្រះ 2013

នីតិវិធីមុនការជំនុំជម្រះ និងការជំនុំជម្រះ

បញ្ជីគម្រោងសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងតុលាការ

បទបង្ហាញស្តីពី ការកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥

បទបង្ហាញស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក​

បទឧទ្ទេសនាម​របស់លោកជំទាវ ចែម វេ​យ្យ​រិ​ទ្ធ សមាជិកា​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល ឆ្នាំ២០១៣

ប្រទេសកម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ប្រទេសសកម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ៖ សៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់អាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបទំនើប​និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា2012

ប្រភេទនៃពន្ធ

មគ្គទេសក៍អំពីច្បាប់ប្រកាស នីយបត្រតក្កកម្ម

វិញ្ញាសារប្រឡងជ្រើសរើសចៅក្រម

វិធានស្តីពីមជ្ឈត្តការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សង្ខេបបទល្មើស និងទោសក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សន្និសីទស្តីពី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកំឡុងពេលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

សាលដីកាលើបណ្តឹងសារទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០១

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ក្រមរដ្ឋប្បវេណី អ៊ីប៉ូតែក (សាស្ត្រាចារ្យ NOMURA)

សៀវភៅ កម្រងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ទាំងបីដែលនៅសល់ជាធរមាន

សៀវភៅការវាយបកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ថៃ

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រកបអាជីវកម្មអនុលោមតាមច្បាប់

សៀវភៅណែនាំស្តីអំពី កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា

សៀវភៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេ

សៀវភៅនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់នគរបាល

សៀវភៅសិក្សាច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីកកករណីប្រទេសជប៉ុន

សៀវភៅស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

សៀវភៅស្តីពីរផ្ទន្ទាទោសសមាមាត្រនឹងបទល្មើសៈ ការផ្តន្ទាទោស​និងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាដោយអាស៊ីតដដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព នៅកម្ពូជា តាមរយៈការបង្កើត និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់

សេចក្តីណែនាំការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម និងអនុលោមតាមច្បាប់

សេចក្តីផ្តើម នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

សំណួរទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និង ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ឯកសារគំរូលើកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ

ឯកសារណែនាំសម្រាប់មន្រ្តីផ្លូវការតំណាងពាណិជ្ជកម្ម

អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ

អភិបាលកិច្ចល្អ

អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

​ការគ្រប់គ្រងសមាគមអាជីវកម្មធុនតូច

សៀវភៅក្បួននីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌ

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រកបអាជីវកម្មអនុលោមតាមច្បាប់

សៀវភៅណែនាំ អំពី ច្បាប់ស្តីពី ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរ

សៀវភៅណែនាំស្តីពី នីតិវិធី និងវិធាននៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀត

Advertisements
%d bloggers like this: