ក្រសួងនានា

ប្រភព ៖ ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល
ក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ 
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា 
ក្រសួងបរិស្ថាន 
ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ 
ក្រសួងសុខាភិបាល 
ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និង ថាមពល 
ក្រសួងព៍ត៌មាន
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 
ក្រសួងយុតិ្តធម៌ 
ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
ក្រសួងការពារជាតិ 
ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 
ក្រសួងផែនការ
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ 
ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន 
ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា 
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងយុវនីតិសម្បទា 
ក្រសួងទេសចរណ៍ 
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
ក្រសួងកិច្ចការនារី 
សាលាក្រុងភ្នំពេញ 
អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍ វិស័យបចេ្ចកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា 
ទីសី្តការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
តំណាងជាអចិន្ត្រៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ 
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល 
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
អង្គការអន្តរជាតិ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី
គណៈកម្មាធិការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ
សហព័ន្ឌកាកបាទក្រហម និង អឌ្ឍច័ន្ទក្រហម អន្តរជាតិ
មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
អង្គការអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ
ធនាគារពិភពលោក
អង្គការសហប្រជាជាតិ
អង្គការស្បៀងអាហារ និង កសិកម្ម
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ សហប្រជាជាតិទទួលសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា
អង្គការសហប្រជាជាតិ នៃមូលនិធិកុមារ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិក្សា វប្បធម៌ និង ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៃមូលនិធិ ប្រជាជន
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

(*)ក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋ
(*)អង្គការអន្តរជាតិ
(*)អង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រភព៖ កាំកុងត្រូល

ព្រះមហាក្សត្រ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា http://www.norodomsihamoni.org/
ព្រះវរបិតា ព្រះវរមាតា នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា http://www.codexalimentarius.net/
ព្រឹទ្ធសភា នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា http://www.senate.gov.kh/
រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា http://www.national-assembly.org.kh/
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា http://www.ccc.gov.kh/
កម្ពុជាទស្សនៈថ្មី, ខុទ្ធការល័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី http://www.cnv.org.kh/
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា http://www.cambodia.gov.kh/unisql1/egov/english/home.view.html
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី http://www.pressocm.gov.kh/
ក្រសួងមហាផ្ទៃ http://www.interior.gov.kh/
ក្រសួងការពារជាតិ http://www.mod.gov.kh/
ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ http://www.mfaic.gov.kh/
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ http://www.mef.gov.kh/
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ http://www.maff.gov.kh/
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ http://www.mrd.gov.kh/
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម http://www.moc.gov.kh/
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល http://www.mime.gov.kh/
ក្រសួងផែនការ http://www.mop.gov.kh/
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា http://www.moeys.gov.kh/
ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងយុវនីតិសម្បទា http://www.mosalvy.gov.kh/
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ http://www.mlmupc.gov.kh/mlm/
ក្រសួងបរិស្ថាន http://www.moe.gov.kh/
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម http://www.mowram.gov.kh/
ក្រសួងព័ត៌មាន http://www.information.gov.kh/
ក្រសួងយុត្តិធម៌ http://www.moj.gov.kh/
ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច http://3na.org/monasri/pages.php?mainid=1&pages=1
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ http://www.mptc.gov.kh/
ក្រសួងសុខាភិបាល http://www.moh.gov.kh/
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន http://www.mpwt.gov.kh/
ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ http://www.mcfa.gov.kh/
ក្រសួងទេសចរណ៍ http://www.mot.gov.kh/
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា http://www.morac.gov.kh/
ក្រសួងកិច្ចការនារី http://www.morac.gov.kh/
ក្រសួងការងារ និង បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ http://www.mlv.gov.kh/
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន មុខងារសាធារណៈ http://www.sspf.gov.kh/
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល http://www.cnmc.gov.kh/
ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា http://www.nbc.org.kh/khmer
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា សេដ្ធកិច្ចជាតិ http://www.snec.gov.kh/
កាកបាទក្រហមកម្ពុជា http://www.redcross.org.kh/
តុលាការកំពូល http://www.supremecourt.gov.kh/
គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត http://www.necelect.org.kh/
សាលារាជធានីភ្នំពេញ http://www.phnompenh.gov.kh/
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.nis.gov.kh/
អាជ្ញាធរអប្សារា http://www.autoriteapsara.org/index_kh.html
អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ http://www.preahvihearauthority.org/
អាជ្ញាធរជាតិកម្ពុជា គ្រប់គ្រងសកម្មភាព កំចាត់មីន http://www.cmaa.gov.kh/
អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធជំងឺ អេដស៍ http://www.naa.org.kh/
អាជ្ញាធរប្រេងកាត ជាតិកម្ពុជា http://www.cnpa-cambodia.com/
អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយ ទំនាស់ដីធ្លី http://www.pressocm.gov.kh/authority/NALDR/index.php
អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀន http://www.nacd.gov.kh/
អាជ្ញាធរជាតិ ទទួលបន្ទុកិច្ចការ អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា http://www.nida.gov.kh/
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ http://www.intosaiitaudit.org/mandates/mandates/Mandates/Cambodia.htm
អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា http://www.eac.gov.kh/khmer/
ស្ថានទូតកម្ពុជា​ ប្រចាំនៅ New Zealand http://www.embassyofcambodia.org.nz
Republic of France (Residence) Spain, Italy, Portugal, Greece http://www.ambcambodgeparis.info
ស្ថានបេសកកម្ម​ អចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំ អង្គការសហប្រជាជាតិ http://www.un.int/cambodia/
ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី http://www.cambodia.embassy.gov.au
ស្ថានទូតកាណាដា http://www.phnompenh.gc.ca
សហគមន៍អឺរ៉ុប http://www.delkhm.ec.europa.eu/
ស្ថានទូតបារាំង http://www.ambafrance-kh.org
ស្ថានទូតអាលឺ្លម៉ង់ http://www.pnhom-penh.diplo.de
ស្ថានទូតជប៉ុន http://www.knenb-japan.go.jp
ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ http://www.mofat.go.kr/cambodia
ស្ថានទូតអង់គ្លេស http://www.britishembassy.gov.uk/cambodia
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក http://cambodia.usembassy.gov
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី http://www.adb.org
ទីភ្នាក់ងារបារាំងសំរាប់ អភិវឌ្ឍន៍ http://www.afd-cambodge.org
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ អន្តរជាតិ ប្រទេសដាណឺម៉ាក http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=1564
Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) http://www.gtz.de/en/
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ http://www.ilo.org
មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ http://www.intracen.org/
ទីភ្នាក់ងារ សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន http://www.jica.go.jp/cambodia/english/
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍គំរោង តំបន់ទន្លេមេគង្គ http://www.mpdf.org
New Zealand Agency for International Development (NZAID) http://www.nzaid.govt.nz/programmes/c-cambodia.html
អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា http://www.un.org.kh
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ សហប្រជាជាតិ http://www.un.org.kh/undp/
អង្កការអភិវឌ្ឍន៍ ឧស្សាហ៍កម្ម សហប្រជាជាតិ http://www.unido.org
ទីភ្នាក់ការអភិវឌ្ឍន៍ អន្តរជាតិ សហរដ្ឋអាមេរិក http://www.usaid.gov
គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមកិច្ច សំរាប់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្ចីក អង្គការសហប្រជាជាតិ http://www.unescap.org/
សន្និសីទសហប្រជាជាតិ ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ http://www.unctad.org
ធនាគារពិភពលោក http://www.worldbank.org.kh
អង្គការពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក http://www.wto.org
អគ្គនាយកដ្ឋាន កម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ នីហរ័ណ-អាហរ័ណ និង បង្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល) http://www.camcontrol.gov.kh/
នាយកដ្ឋាន នីតិកម្ម កម្រងច្បាប់ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា http://www.camcl.org
ការិយាល័យ តម្កល់ប្រតិបត្តិការ ដែលមានកិច្ចធានា នៅកម្ពុជា http://www.setfo.gov.kh
នាយកដ្ឋាន ជំរុញពាណិជ្ចកម្ម http://www.tpd.gov.kh
នាយកដ្ឋាន សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អភិក្រមគ្របដណ្តប់លើ វិស័យពាណិជ្ជកម្ម http://www.moc.gov.kh/TradeSwap/
សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា http://www.ppcc.org.kh/
សមាគមរោងចក្រ កាត់ដេរកម្ពុជា http://www.gmac-cambodia.org
អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា http://www.customs.gov.kh/
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ http://www.tax.gov.kh/
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញា ក្នុងតុលាការកម្ពុជា http://www.eccc.gov.kh/
ធនាគារ អេ អ៊ិន ហ្សិត http://www.anzroyal.com
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី http://www.acledabank.com.kh
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា អ.ក http://www.canadiabank.com
ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា http://www.ftbbank.com
ធនាគារ កម្ពុជាអាស៊ី http://www.cab.com.kh
ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ http://www.cpbebank.com
ធនាគារ វឌ្ឍនៈ http://www.vattanacbank.com
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ http://www.ababank.net
ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ http://www.ccb-cambodia.com
សមាគមធនាគារ នៅកម្ពុជា http://www.abc.org.kh
 
ប្រភព​៖ ក្រសួងវប្បធម៌ ​និង វិចិត្រសិល្បៈ

 

ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រះវរបិតា ព្រះវរមាតា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ខុទ្ទការល័យនាយករដ្ឋមន្ដ្រី
ទីស្តី​ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
អង្គភាពព័ត៌មាន​និងប្រតិកម្មរហ័ស

ក្រសួងនានា

ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក្រសួងការពារជាតិ
ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ-ថាមពល
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម
ក្រសួងបរិស្ថាន
ក្រសួងធនធានទឹក-ឧតុនិយម
ក្រសួងព័ត៌មាន
ក្រសួងយុត្ដិធម៌
ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធិសភា និងអធិការកិច្ច
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍-ទូរគមនាគមន៍
ក្រសួងសុខាភិបាល
ក្រសួងសាធារណៈការដឹកជញ្ជូន
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
ក្រសួងទេសចរណ៍
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
ក្រសួងកិច្ចការនារី
ក្រសួងការងារ បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
ក្រសួងផែនការ
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវីល
សាលាក្រុងភ្នំពេញ

អាជ្ញាធរជាតិ

អាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប (TSBA)
អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន ( CNBA )
អាជ្ញាធរអប្សារា ( APSARA )
អជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ ( ANPV )
អាជ្ញាធរជាតិកម្ពុជាគ្រប់គ្រង សកម្មភាពកំចាត់មីន ( CMAA )
អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធជំងឺអេដស៍ ( NAA )
អាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជា  ( NPA )
អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី (NALDR)
អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ( NADC )
អាជ្ញាធរជាតិ ទទួលបន្ទុកិច្ចការ អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា (NiDA)
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ( NAA )
អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា ( EAC )
រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ( FA )
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( ACU )
បេសកកម្មអចិន្ដ្រៃយ៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (CARD)
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)
ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល (CAR)
ក្រុមសង្កេតការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (OBSES)
ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌ (CLJR)

គណៈកម្មការជាតិ

គណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ
គណៈកម្មការជាតិយូណេស្កូកម្ពុជា
គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ដរាយ
គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (NEC)
គណៈកម្មការអចិន្ដ្រៃយ៍ រៀបចំបុណ្យជាតិ-អន្ដរជាតិ
គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា
អង្គជំនុំជម្រៈវិសាមញ្ញ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
ធនាគារជាតិកម្ពុជា
កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

បណ្ណាល័យ

បណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា

អង្គការសិល្បៈ សមាគមសិល្បៈ វិទ្យាស្ថានសិល្បៈ

អង្គការយូណេស្កូ
អង្គការ​មូលនិធិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក
អង្គការ​មិត្ត​វប្បធម៌​ខ្មែរ
អង្គការ​គាំពារ​កេរ​មរត
មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ​និង​ទទួល​ការ​ថត​ភាពយន្ត​នៅ​កម្ពុជា​
សិល្បៈខ្មែរអមតៈ
អម្រឹតា​សិល្បៈ
សមាគម​សិល្បៈ​អប្សរា
វិទ្យាស្ថាន​សិល្បៈ​ខ្មែរ
មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា
ហ្វារ​ពន្លឺ​សិល្បៈ
សមាគមសិល្បៈ​សុវណ្ណភូមិ
រៃយំ​វិទ្យាស្ថាន​សិល្បៈ និង វប្បធម៌
បណ្តាញ​ពត៌មាន​វប្បធម៌​ខ្មែរ
បណ្តាញ​ពត៌មាន​វប្បធម៌​ខ្មែរ
វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត
មជ្ឈមណ្ឌល​ខេមរ​សិក្សា
សាលា​បារាំង​ចុងបូព៌ា

ប្រភព៖​  www.cambodiatips.com
OFFICE OF THE COUNCIL OF MINISTERS
Address: #41, Russian Federation Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)12 804442
Fax: (855)23 880624
E-Mail: ocm@cambodia.gov.kh
Website: http://www.ocm.gov.kh
MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY AND FISHERIES
Address: #200, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 211351
Fax: (855)23 217320 / 215982
E-Mail: icomaff@camnet.com.kh
Website: http://www.maff.gov.kh
MINISTRY OF COMMERCE
Address: #20 A-B, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 427358 / 725585
Fax: (855)23 426396
E-Mail: kunkoet@moc.gov.kh
Website: http://www.moc.gov.kh
MINISTRY OF CULTURE AND FINE ARTS
Address: #227, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 217645
Fax: (855)23 725749
E-Mail: mcfa@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mcfa.gov.kh
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
Address: #60, Daun Penh Street (Street 92), Phnom Penh
Phone: (855)23 428960 / 428634-5
Fax: (855)23 427798 / 430960
E-Mail: mefcg@hotmail.com
Website: http://www.mef.gov.kh
MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS
Address: #80, Norodom blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 210705 / 210211
Fax: (855)23 215096
E-Mail: crsmeys@camnet.com.kh
Website: http://www.moeys.gov.kh
MINISTRY OF ENVIRONMENT
Address: #48, Sihanouk Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 427894
Fax: (855)23 427844
E-Mail: moe-cabinet@camnet.com.kh
Website: http://www.moe.gov.kh
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION
Address: Sisowath, Corner Street 240, Phnom Penh
Phone: (855)23 214441 / 212442 / 216146 / 216122
Fax: (855)23 216144
E-Mail: mfaicasean@bigpond.com.kh
Website: http://www.mfaic.gov.kh
MINISTRY OF HEALTH
Address: #151-153 Kampuchea Krom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 722873 / 880261 / 881405 / 881409
Fax: (855)23 426841 / 722873 / 880261
E-Mail: procure.pcu@bigpond.com.kh
Website: http://www.moh.gov.kh
MINISTRY OF INDUSTRY MINES AND ENERGY
Address: #45 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 723077 / 724477
Fax: (855)23 428263
E-Mail: mine@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mine.gov.kh
MINISTRY OF INFORMATION
Address: #62 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 724159 / 426059 / 723389
Fax: (855)23 427475
E-Mail: information@cambodia.gov.kh
Website: http://www.information.gov.kh
MINISTRY OF INTERIOR
Address: #275 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 212707 / 726148 / 726052
Fax:
E-Mail: moi@interior.gov.kh
Website: http://www.interior.gov.kh
MINISTRY OF JUSTICE
Address: #240 Sothearos Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 360327 / 363204 / 360421 / 360329 / 212693
Fax: (855)23 364119
E-Mail: moj@cambodia.gov.kh
Website: http://www.moj.gov.kh
MINISTRY OF LAND MANAGEMENT, URBAN PLANNING & CONSTRUCTION
Address: #771-773 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 215660 / 215659 / 215278 / 217035
Fax: (855)23 217035 / 215277
E-Mail: gdlmup-mlmupc@camnet.com.kh
Website: http://www.mlmupc.gov.kh
MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
Address: Confederation de la Russie, Corner Street 175, Phnom Penh
Phone: (855)23 883184 / 428171
Fax: (855)23 366169
E-Mail: info@mond.com.kh
Website: http://www.mond.gov.kh
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND INSPECTION
Address: Jawaharlal Nehru (street 215), Phnom Penh
Phone: (855)23 884261 / 884254
Fax: (855)23 884264
E-Mail: mnasrl@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mnasrl.gov.kh
MINISTRY OF PLANNING
Address: #386 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 212049 / 720901 / 720902 / 212055 / 215071
Fax: (855)23 210698 / 210944
E-Mail: mop@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mop.gov.kh
MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATION
Address: Ang Eng (Street 13), corner Street 102, Phnom Penh
Phone: (855)23 426510 / 724809 / 724311 / 724724
Fax: (855)23 426011
E-Mail: mptc@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mptc.gov.kh
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT
Address: #106 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 427845 / 724213 / 723093
Fax: (855)23 427852 / 723093
E-Mail: mpwt@mpwt.gov.kh
Website: http://www.mpwt.gov.kh
MINISTRY OF RELIGIONS AND CULTS
Address: Sisowath, Corner Street 240, Phnom Penh
Phone: (855)23 725099 / 722699 / 724499 / 725699
Fax: (855)23 725699
E-Mail: morac@cambodia.gov.kh
Website: http://www.morac.gov.kh
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
Address: Jok Dimitrov, Corner Of Street 169, Phnom Penh
Phone: (855)23 426850 / 884639 / 426552
Fax: (855)23 366790 / 426823
E-Mail: mrd@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mrd.gov.kh
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS LABOUR VOCATIONAL TRAINING AND YOUTH REHABILITATION
Address: #68 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 725191 / 724091 / 725891
Fax: (855)23 427322 / 217322
E-Mail: mosalvy@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mosalvy.gov.kh
MINISTRY OF TOURISM
Address: #3 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 214483
Fax: (855)23 426107 / 426364 / 217503
E-Mail: info@mot.gov.kh
Website: http://www.mot.gov.kh
MINISTRY OF WATER RESOURCES AND METEOROLOGY
Address: #47 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 724289 / 724327
Fax: (855)23 426345
E-Mail: mowram@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mowram.gov.kh
MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS AND VETERAN
Address: #3, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 428965
Fax: (855)23 428965
E-Mail: mwva.cabinet@online.com.kh
Website: http://www.mwva.gov.kh
MUNICIPALITY OF PHNOM PENH
Address: #69 Preah Monivong Blvd., Sangkat StrahChak, Khan DaonPenh
Phone: (855)23 722045 / 722726 / 724126 / 724545 / 722825
Fax: (855)23 426101 / 466185 / 724126 / 725626
E-Mail: phnompenh@phnompenh.gov.kh
Website: http://www.phnompenh.gov.kh
SECRETARIAT OF PUBLIC SERVICE
Address: #409-411 Monivong Blvd., Boeung KengKang3, Chamkarmon, Phnom Penh
Phone: (855)23 210071
Fax:
E-Mail: sspf@cambodia.gov.kh
Website: http://www.sspf.gov.kh
SECRETARIAT OF CIVIL AVIATION
Address: #62 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 360617 / 427141
Fax: (855)23 426169 / 725938 / 211019
E-Mail: civilaviation@cambodia.gov.kh
Website: http://www.civilaviation.gov.kh
NATIONAL INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT AUTHORITY
Address: Russian Federation Blvd, Phnom Penh
Phone: (855)23 880635 Extension 246
Fax: (855)23 880637
E-Mail: leewood_phu@nida.gov.kh
Website: nida.gov.kh
Advertisements
  1. រៀបចំបានល្អ សូមអរគុណ!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: