ឯកសារ​នីតិ​ពាណិជ្ជកម្ម​រៀបចំដោយ ជ័យ រិទ្ធី

ប្រភព​ kh-cheyrithy.blogspot.com

  1. ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រៀបចំ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ការ​​ស្វែង​យល់​ពី​នីតិពាណិជ្ជកម្ម៖
  2. ប្រសិន​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកិច្ច តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​នៅ​ឯណា? (ខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស) ឯកសារដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នេះ​ នឹង​បង្ហាញ​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ទម្រង់​ និង​នីតិវិធី​ចាំបាច់​ចំពោះ​ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ ឬ​ការ​អនុញ្ញាត​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកិច្ច​។
  3. សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង​ការប្រកបអាជីវកម្ម​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ (ខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស) សៀវភៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​គោល​ដៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​សាធារណជន​ពី​បែប​បទ​ និង​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នានា។
  4. សន្ទានុក្រុមពាក្យ​ច្បាប់​ពាណិជ្ជកម្ម (ទាញយក​ជាបីភាសា) សន្ទានុក្រមនេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំតាក់​តែង​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​គោលដៅ​ជា​ឯកសារ​បណ្តុះបណ្តាល។
  5. ​​​​​បទ​សម្ភាស​ន៍​ពី​មជ្ឈត្តការ​ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ទាញយកសំលេងវិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​បាន​សម្ភាស​លោក ជ័យ​ រិទ្ធី​ សាស្ត្រាចារ្យ​នីតិ​ពាណិជ្ជកម្ម​ អំពី​យន្តការ​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​មួយ គឺ​មជ្ឈត្តការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម។ បទ​សម្ភាសន៍​នេះ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​សញ្ញាណ អត្ថប្រយោជន៍ នីតិវិធី និង​អានុភាពគតិយុត្ត​នៃ​មជ្ឈត្តការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ហើយ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ (អាន​បន្ត)។
  6. វចនានុក្រម​ច្បាប់​អង់​គ្លេស-​ខ្មែរ និង​ខ្មែរ​អង់​គ្លេស (ទាញ​យកវចនា​នុក្រម​នេះ​ត្រូ​វ​បាន​រៀបចំ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រកម្ពុជា (ទស្សនា​បន្ត)។
Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឯកសារ​នីតិ​ពាណិជ្ជកម្ម​រៀបចំដោយ ជ័យ រិទ្ធី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: