នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ.​​ ​ (http://www.khmer.rfi.fr/)

សូមចុចលើចំណងជើងខាងលើនេះ

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 10, 2011, in នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: