ប្រភព៖ RFI (http://www.khmer.rfi.fr/companies-must-make-profit-to-sell-stock )

អគារ​ទីស្នាក់ការ​គណៈកម្មការ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

អគារ​ទីស្នាក់ការ​គណៈកម្មការ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

©SECC

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​នៅក្នុង​ផ្សារហ៊ុន​ត្រូវតែ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រកស៊ី​ចំណេញ។ រហូត​មកដល់​ពេល​នេះ ក្រុមហ៊ុន​ប្រមាណ​ជា​១០​បាន​និង​កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​ចុះ​បញ្ជី​នៅក្នុង​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន។

ពាក្យគន្លឹះ : កម្ពុជា – សេដ្ឋកិច្ច
Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​នៅក្នុង​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន​ត្រូវតែ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រកស៊ី​ចំណេញ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: