ប្រភព៖ RFI   (http://www.khmer.rfi.fr/cambodia/20110317)

និស្សិត​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ​ភ្នំពេញ

និស្សិត​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ​ភ្នំពេញ

©វណ្ណារ៉ា

ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​គ្រោង​នឹង​បើក​ទ្វារ​នៅ​ក្នុង​ខែ​កក្កដា​ខាង​ មុខ។ ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី​របស់​កម្ពុជា​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ទំហំតូច​នៅ​ ឡើយ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​ផ្សារ​នេះ​រីក​ធំ​នោះ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ការ​ធនធានមនុស្ស​ជា​ច្រើន ជា​ធនធាន​ដែល​ត្រូវ​មាន​ចំណេះដឹង​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់ និង​ពិតប្រាកដ​ទៀត​ផង។ ដូច្នេះ​ហើយ គណៈកម្មការ​មូលបត្រ និង​វិទ្យាស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បាន​សហការ​គ្នា ផ្តើម​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​អំពាវនាវ​អោយ​និស្សិត​ខ្មែរ​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​ ទីផ្សារ​ការងារ​ដ៏​ថ្មី​ស្រឡាង​នេះ ហើយ​ថា ពួក​គេ​ត្រូវ​ត្រៀមខ្លួន​អោយ​បាន​លឿន។

ពាក្យគន្លឹះ : កម្ពុជា – សេដ្ឋកិច្ច
Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​អំពាវនាវ​អោយ​យុវជនខ្មែរ​ចាប់​អារម្មណ៍​វិស័យ​មូលបត្រ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: