ប្រភព៖ RFI ​

(http://www.khmer.rfi.fr/cambodia/20111228-bienfaits_des_fruits_et_des_legumes )

ដល់​រដូវផ្លៃ​ឈើ​អី សូម​ទទួល​ទាន​ផ្លៃ​នោះ​ទើប​ប្រសើរ

ដល់​រដូវផ្លៃ​ឈើ​អី សូម​ទទួល​ទាន​ផ្លៃ​នោះ​ទើប​ប្រសើរ

REUTERS/David Gray

គ្រូពេទ្យ​និង​អ្នក​ឯកទេស​ចំណីអាហារ​តែង​ណែ​នាំ​ឲ្យ​បរិភោគ​បន្លែ​និង​ ផ្លែឈើ ឲ្យ​បានច្រើន​-​ឲ្យ​បាន​ប្រាំ​មុខ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ទើប​មាន​សុខភាព​ល្អ។ តើ​បន្លែផ្លែឈើ​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ ចំពោះ​សុខភាព​?

ពាក្យគន្លឹះ : សុខភាព
Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2012, in នាទីសុខភាព. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​បន្លែ​​ និង​ផ្លៃ​ឈើ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: