ប្រភព៖ RFI  ( http://www.khmer.rfi.fr/interview-with-fic-rector)

វិទ្យាស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា គឺ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្នែក​មូលបត្រ

វិទ្យាស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា គឺ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្នែក​មូលបត្រ

©FIC

គេ​រំពឹង​ថា ការ​បើក​ទីផ្សារ​មូលបត្រ អាច​នឹង​ផ្តល់​ការងារ​យ៉ាងច្រើន​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ ក៏ប៉ុន្តែ បញ្ហា​ដែល​អាច​ចោទឡើង គឺ​ទាក់ទង​នឹង​ធនធានមនុស្ស ពីព្រោះ​ថា ការទិញលក់​មូលបត្រ គឺ​ជា​រឿង​ដ៏​ថ្មី​ស្រឡាង​មួយ សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។ ដើម្បី​ធ្វើការ​ក្នុង​ទីផ្សារ​មូលបត្រ តើ​គេ​ត្រូវ​ការ​ចំណេះ​ដឹង​អ្វីខ្លះ ? តើ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ នៅកម្ពុជា បច្ចប្បន្ន​នេះ ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រប់គ្រាន់​ ខាង​វិស័យ​មូលបត្រ​នេះ​ឬទេ ?

សេង ឌីណា បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក ស៊ន សុខណា ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា ដែល​ជា​វិទ្យាស្ថាន​​កម្ពុជា​ដំបូង​គេ ដែល​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ ក្នុង​​វិស័យ​មូលបត្រ។

ពាក្យគន្លឹះ : កម្ពុជា – ហិរញ្ញវត្ថុ
Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ត្រូវ​មាន​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​អ្វីខ្លះ ដើម្បី​ធ្វើការ​ក្នុង​ទីផ្សារ​មូលបត្រ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: