ប្រភព៖ RFI   (http://www.khmer.rfi.fr/securities-trading-strategy)

លោក លី វីរៈ

លោក លី វីរៈ

©RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​យល់ដឹង​អំពី​ជំនួញ​របស់​យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​លើក​ឡើង​អំពី​​យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​ការ​វិនិយោគ​លើ​មូលបត្រ។ តើ​គួរ​វិនិយោគ​លើ​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) ឬ​លើ​សញ្ញាប័ណ្ណ? តើ​ត្រូវ​ពិនិត្យ​លើ​ចំណុច​អ្វីខ្លះ​ មុននឹង​សម្រេច​ចិត្ត​ទិញ ឬ​លក់​មូលបត្រ​ណាមួយ? សេង ឌីណា បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ លោក​ លី វីរៈ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ជា​បេក្ខជន​​ត្រៀម​ចូល​ជា​សមាជិក​អ្នកវិភាគ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ (CFA) នៅ​ប្រទេស​កាណាដា។

Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ត្រូវ​មាន​យុទ្ធសាស្រ្ត​អ្វីខ្លះ​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​លើ​មូលបត្រ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: