ប្រភព៖ RFI  (http://www.khmer.rfi.fr/cambodia/20100522)

លោក ឆាង យុ នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា

លោក ឆាង យុ នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា

© RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​របស់ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ ​តាន់ គឺ​លោក ឆាង យុ នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា។ ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ ជួន​ចំ​ពេល​ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ទិវា​ចងចាំ​របប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ ខ្មែរ​ក្រហម ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ ​បាន​សម្ភាស​លោក ឆាង យុ ដើម្បី​យល់​ដឹង​ពី​សកម្មភាព​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើ​ឲ្យ​សង្គម​ ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ចេះ​ចង​ចាំ​របប​យង់​ឃ្នង​របស់ ប៉ុល ពត។

Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2012, in ខ្មែរក្រហម. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក ឆាង យុ៖ «ការ​កាត់ក្តី​មេ​ខ្មែរ​ក្រហម សំណុំ​រឿង​០០២ សំខាន់​ជាង​សំណុំ​រឿង​០០១».

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: