ស្រណោះអូរជ្រៅ – សាមុត & សុទ្ធា

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមករា 2, 2012, in ចម្រៀងខ្មែរ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ស្រណោះអូរជ្រៅ – សាមុត & សុទ្ធា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: