ប្រភព ​RFI   (http://www.khmer.rfi.fr/)

លោក ឌិន សុមេធារិទ្ធ ម្ចាស់​សណ្ឋាគារ​ ហ្រ្វាន់ធីផានី​ ចំនួន​៥​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​និង​ក្រុង​សៀមរាប។

លោក ឌិន សុមេធារិទ្ធ ម្ចាស់​សណ្ឋាគារ​ ហ្រ្វាន់ធីផានី​ ចំនួន​៥​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​និង​ក្រុង​សៀមរាប។

©សុខលីម

ការ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​គឺ​ជារឿង​លំ​បាក​មួយ​ប៉ុន្តែ​ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក​រឹត​តែ​លំ​បាក​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​។ តើ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​មាន​សិល្ប៍វិ​ធី​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ​ដើម្បី​គ្រប់​ គ្រង​និង​រក្សាបុគ្គលិក​អោយ​បម្រើ​ការ​បាន​យូរ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន?

ពាក្យគន្លឹះ : កម្ពុជា
Advertisements

Posted on ខែមករា 23, 2012, in បទសម្ភាសន៍. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ម្ចាស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ដើម្បី​រក្សា​បុគ្គលិក​អោយ​បម្រើការ​បាន​យូរ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: