ប្រភព  RFI (http://www.khmer.rfi.fr/Interview-with-Ganthy-Sam )

លោក បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ​ អតីត​សាស្រ្តាចារ្យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​មូលបត្រ​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក​និង​បច្ចុប្បន្ន​នាយករង​នៃ​វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា។

លោក បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ​ អតីត​សាស្រ្តាចារ្យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​មូលបត្រ​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក​និង​ បច្ចុប្បន្ន​នាយករង​នៃ​វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា។

RFI/Im Navin

វិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ពិភព​លោក​ ​​បាន​​និង​​កំពុង​​បន្ថយ​​ ឥទ្ធិពល​​របស់​​ខ្លួន​ ​ប៉ុន្តែ​​វិបត្តិ​​បំណុល​​នៅ​​សហ​ភាព​​អឺរ៉ុប ​បាន​ ​ងើប​ឡើង​​វិញ​​ម្តង។​​ តើ​ឆ្នាំ​២០១២​នេះ ​ជា​ឆ្នាំ​​នៃ​​ការ​​បញ្ចប់​​វិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ពិភព​លោក​ ​ឬ​​ក៏​ជា​​ ឆ្នាំ​​នៃ​​ចំណុច​​ចាប់​ផ្តើម​​នៃ​វិបត្តិ​បំណុល?​ តើ​វិបត្តិ​បំណុល​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​នឹង​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ដែរឬ​ ទេ?​

ពាក្យគន្លឹះ : កម្ពុជា
Advertisements

Posted on ខែមករា 23, 2012, in បទសម្ភាសន៍. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​វិបត្តិ​បំណុល​សភាព​អឺរ៉ុប​នឹង​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ដែរ​ឬ​ទេ?​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: