ប្រភព​ ៖ RFI ( http://www.khmer.rfi.fr/cambodia/20120125-interview-with-cambodian-bank)

ពុធ 25 មករា 2012
លោក អ៊ិន ចាន់នី​​ អគ្គនាយក​​ធនាគារ​​អេស៊ីលីដា​

លោក អ៊ិន ចាន់នី​​ អគ្គនាយក​​ធនាគារ​​អេស៊ីលីដា​

© គី​ សុខលីម

វិស័យ​ធនាគារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​សុខភាពល្អ។ ​ជាក់ស្តែង កាលពីឆ្នាំ​២០១១​កន្លងមក​ ប្រាក់ឥណទាន​មានកំណើន​ប្រមាណជា​៣០ភាគរយ​និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​មានកំណើន​ប្រមាណជា​២០​ភាគរយ។​ ដើម្បី​ចង់ដឹង​ថា តើ​វិស័យធនាគារ​កម្ពុជា​មានសុខភាព​ល្អ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១១​ដោយសារ​អ្វីនោះ​សូមអញ្ជើញ​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាងលោក គី សុខលីម​ និង​លោក អ៊ិន ចាន់នី​ អគ្គនាយក​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា។

ពាក្យគន្លឹះ : កម្ពុជា – សេដ្ឋកិច្ច
Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 3, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ២០១១ ៖ វិស័យធនាគារ​កម្ពុជា​មាន​សុខភាពល្អ​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: