ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​អំពើ​កុបកម្ម បាតុកម្ម និង​កូដកម្ម​អហិង្សា

ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​អំពើ​កុបកម្ម បាតុកម្ម និង​កូដកម្ម​អហិង្សា

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​មីនា 11, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​អំពើ​កុបកម្ម បាតុកម្ម និង​កូដកម្ម​អហិង្សា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: