កម្មករ​កាត់ដេរ តាយ យៀន ធ្វើ​កូដកម្ម​ទាម​ទារ​លក្ខខណ្ឌ​៥​ចំណុច

កម្មករកាត់ដេរ តាយ យៀន ធ្វើកូដកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌ៥ចំណុច.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្មករ​កាត់ដេរ តាយ យៀន ធ្វើ​កូដកម្ម​ទាម​ទារ​លក្ខខណ្ឌ​៥​ចំណុច.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: