ការ​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់​ឯក​ពន្ធភាព (ភាគ​២)

ការបកស្រាយចម្ងល់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ឯកពន្ធភាព (ភាគ២).

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់​ឯក​ពន្ធភាព (ភាគ​២).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: