កិច្ច​សម្ភាសន៍​ស្ដី​ពី​ដំណោះស្រាយ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ

កិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីពីដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កិច្ច​សម្ភាសន៍​ស្ដី​ពី​ដំណោះស្រាយ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: