គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ពិនិត្យ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​បង្កើត​សាលាឧទ្ធរណ៍​​តាម​​តំបន់

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យសេចក្ដីព្រាងច្បាប់បង្កើតសាលាឧទ្ធរណ៍តាមតំបន់.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ពិនិត្យ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​បង្កើត​សាលាឧទ្ធរណ៍​​តាម​​តំបន់.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: