តើ​ពលករ​ខ្មែរ​ចំណាក​ស្រុក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ពេល​មាន​អាសន្ន?

តើពលករខ្មែរចំណាកស្រុកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចពេលមានអាសន្ន?.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ពលករ​ខ្មែរ​ចំណាក​ស្រុក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ពេល​មាន​អាសន្ន?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: