ទោស​នៃ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រៃឈើ

ទោសនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទោស​នៃ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រៃឈើ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: