នាទី​អត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់ ៖ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី និង​ការ​ងារ​អ្នក​កាសែត

នាទីអត្ថាធិប្បាយច្បាប់ ៖ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មី និងការងារអ្នកកាសែត.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នាទី​អត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់ ៖ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី និង​ការ​ងារ​អ្នក​កាសែត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: