បទ​ល្មើស​ប្រឆាំង​បុគ្គល និង​ទោស​ប៉ះពាល់​ជីវិត​មនុស្ស

បទល្មើសប្រឆាំងបុគ្គល និងទោសប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្ស.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បទ​ល្មើស​ប្រឆាំង​បុគ្គល និង​ទោស​ប៉ះពាល់​ជីវិត​មនុស្ស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: