​​​​​​​​​ដំណើរ​ការ​អនុវត្ត​សាលក្រម​តុលាការ

ដំណើរការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិវិធី, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​​​​​​​​​ដំណើរ​ការ​អនុវត្ត​សាលក្រម​តុលាការ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: