កូរ៉េ​ស្វែង​រក​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា

កូរ៉េស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 3, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កូរ៉េ​ស្វែង​រក​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: