ហុងកុង​៖​មេដឹកនាំ​​ថ្មី​ជា​មនុស្ស​ជំនិត​របស់​ក្រុង​ប៉េកាំង – ហុងកុង – RFI

ហុងកុង៖មេដឹកនាំថ្មីជាមនុស្សជំនិតរបស់ក្រុងប៉េកាំង – ហុងកុង – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in នយោបាយប្រទេសផ្សេងៗ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ហុងកុង​៖​មេដឹកនាំ​​ថ្មី​ជា​មនុស្ស​ជំនិត​របស់​ក្រុង​ប៉េកាំង – ហុងកុង – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: