អំពី​សិទ្ធិ និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​របស់​កម្មករ​និយោជិត – RFI

អំពីសិទ្ធិ និងនីតិវិធីនៃការធ្វើកូដកម្មរបស់កម្មករនិយោជិត – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in នីតិការងារ, នីតិឯកជន, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អំពី​សិទ្ធិ និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​របស់​កម្មករ​និយោជិត – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: