ធនាគារ​កណ្តាល​អឺរ៉ុប​បញ្ចុះ​អត្រា​ការប្រាក់​ទាប​បំផុត​មិនធ្លាប់​មាន – អឺរ៉ុប – RFI

ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាន – អឺរ៉ុប – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 6, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ធនាគារ​កណ្តាល​អឺរ៉ុប​បញ្ចុះ​អត្រា​ការប្រាក់​ទាប​បំផុត​មិនធ្លាប់​មាន – អឺរ៉ុប – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: