ដីទំនេរ​នៅ​ក្បែរ​ស្តាត​អូឡាំពិក​នឹងត្រូវ​សង់​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ទឹកប្រាក់​៤០០លាន​ដុល្លារ – កម្ពុជា – RFI

ដីទំនេរ​នៅ​ក្បែរ​ស្តាត​អូឡាំពិក​នឹងត្រូវ​សង់​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ទឹកប្រាក់​៤០០លាន​ដុល្លារ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ដីទំនេរ​នៅ​ក្បែរ​ស្តាត​អូឡាំពិក​នឹងត្រូវ​សង់​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ទឹកប្រាក់​៤០០លាន​ដុល្លារ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: