​កិច្ច​ប្រជុំ​​កំពូល​អាស៊ាន​និង​ជប៉ុន

​កិច្ច​ប្រជុំ​​កំពូល​អាស៊ាន​និង​ជប៉ុន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 19, 2012, in អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​កិច្ច​ប្រជុំ​​កំពូល​អាស៊ាន​និង​ជប៉ុន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: