កិច្ច​ពិភាក្សា​អំពី​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី

កិច្ច​ពិភាក្សា​អំពី​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 13, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កិច្ច​ពិភាក្សា​អំពី​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: