វិស័យ​ឯកជន​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស

វិស័យ​ឯកជន​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 13, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ, នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ, ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វិស័យ​ឯកជន​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: