លោក​ប៉ែន សុមុនី៖”យុវជន​អាស៊ាន​មាន​កម្រិត​អប់រំ​ខុសគ្នា​ច្រើន” – RFI

លោក​ប៉ែន សុមុនី៖”យុវជន​អាស៊ាន​មាន​កម្រិត​អប់រំ​ខុសគ្នា​ច្រើន” – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក​ប៉ែន សុមុនី៖”យុវជន​អាស៊ាន​មាន​កម្រិត​អប់រំ​ខុសគ្នា​ច្រើន” – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: