[សម្តេច ]ហ៊ុន សែន ប្រកាស​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​រុករករ៉ែទីតាញ៉ូម​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង – កម្ពុជា – RFI

 [សម្តេច ]​ ហ៊ុន សែន ប្រកាស​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​រុករករ៉ែទីតាញ៉ូម​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ [សម្តេច ]ហ៊ុន សែន ប្រកាស​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​រុករករ៉ែទីតាញ៉ូម​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: