ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ចេញមុខ​បកស្រាយ​រឿង​បំណុល​សម័យ លន់ នល់ – កម្ពុជា-អាមេរិក – RFI

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ចេញមុខ​បកស្រាយ​រឿង​បំណុល​សម័យ លន់ នល់ – កម្ពុជា-អាមេរិក – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ចេញមុខ​បកស្រាយ​រឿង​បំណុល​សម័យ លន់ នល់ – កម្ពុជា-អាមេរិក – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: