បក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ចង់បង្កើត​ច្បាប់​ដើម្បី​ហាម​ឃាត់​ការកាន់កាប់​កាំភ្លើង​វែង​ – សរអា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 23, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ, នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ចង់បង្កើត​ច្បាប់​ដើម្បី​ហាម​ឃាត់​ការកាន់កាប់​កាំភ្លើង​វែង​ – សរអា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: