លោក​ប្រធានាធិបតី​អូបាម៉ា​គាំទ្រ​​ពង្រាង​​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​​ការ​​ត្រួតត្រា​​លក់​​អាវុធ​​​ – សហរដ្ឋអាមេរិក – RFI.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 23, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ, យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក​ប្រធានាធិបតី​អូបាម៉ា​គាំទ្រ​​ពង្រាង​​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​​ការ​​ត្រួតត្រា​​លក់​​អាវុធ​​​ – សហរដ្ឋអាមេរិក – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: