ក្រុមហ៊ុន​​កម្ពុជា​​និង​​ចិន​​ចុះ​​ហត្ថលេខា​​សាងសង់​​រោងចក្រ​​ចម្រាញ់​​ប្រេងកាត​​តម្លៃ​​២៣០០​​លាន​​ដុល្លារ​​ – កម្ពុជា-ចិន – RFI.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​​កម្ពុជា​​និង​​ចិន​​ចុះ​​ហត្ថលេខា​​សាងសង់​​រោងចក្រ​​ចម្រាញ់​​ប្រេងកាត​​តម្លៃ​​២៣០០​​លាន​​ដុល្លារ​​ – កម្ពុជា-ចិន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: