បុរាណ​ភាសិត « សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ភាសាខ្មែរ. Bookmark the permalink. Comments Off on បុរាណ​ភាសិត « សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: