ក្រុមហ៊ុន​ចិន​២​ចុះ​ហត្ថលេខា​សាងសង់​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ពី​កោះកុង​ទៅ​ព្រះវិហារ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​ចិន​២​ចុះ​ហត្ថលេខា​សាងសង់​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ពី​កោះកុង​ទៅ​ព្រះវិហារ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: