បញ្ហា​ព្រះវិហារ៖ កម្ពុជា​ត្រជាក់ ថៃ​ឡើង​កម្តៅ – កម្ពុជា-ថៃ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បញ្ហា​ព្រះវិហារ៖ កម្ពុជា​ត្រជាក់ ថៃ​ឡើង​កម្តៅ – កម្ពុជា-ថៃ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: