​ចិន​ចាប់​​ដំណើរ​កា​រថភ្លើង​​វែង​និង​​លឿន​​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភព​លោក.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. Comments Off on ​ចិន​ចាប់​​ដំណើរ​កា​រថភ្លើង​​វែង​និង​​លឿន​​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភព​លោក.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: