​​​នៅ​​ឆ្នាំ​២០១២កម្ពុជា​​កើន​​ទេសចរ​​បរទេស.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​​​នៅ​​ឆ្នាំ​២០១២កម្ពុជា​​កើន​​ទេសចរ​​បរទេស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: