ADB៖ ភាព​ជា​ដៃគូ​រវាង​វិស័យ​សាធារណៈ​និង​ឯកជន​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច.

Advertisements

Posted on ខែមករា 6, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ADB៖ ភាព​ជា​ដៃគូ​រវាង​វិស័យ​សាធារណៈ​និង​ឯកជន​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: