រថយន្ត និង​បច្ចេក​វិទ្យា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 13, 2013, in រថយន្ត. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ រថយន្ត និង​បច្ចេក​វិទ្យា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: