ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​វិជ្ជមាន​១០០%​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 19, 2013, in អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​វិជ្ជមាន​១០០%​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: