លេង​តុងទីន​​ដូច​យក ​ក ​ទៅ​ល​អន្ទាក់​​?.

Advertisements

Posted on ខែមករា 21, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ឥណទាន. Bookmark the permalink. Comments Off on លេង​តុងទីន​​ដូច​យក ​ក ​ទៅ​ល​អន្ទាក់​​?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: