លេង​តុងទីន​​ដូច​យក ​ក ​ទៅ​ល​អន្ទាក់​​?.

Advertisements

Posted on ខែមករា 21, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ឥណទាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លេង​តុងទីន​​ដូច​យក ​ក ​ទៅ​ល​អន្ទាក់​​?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: