ការ​រំលោភ​កិច្ច​សន្យា​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​រំលោភ​កិច្ច​សន្យា​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: