ទោស​លួង​លោម​ក្មេង​ស្រី​មិន​ទាន់​គ្រប់​អាយុ​ដើម្បី​រួម​ភេទ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទោស​លួង​លោម​ក្មេង​ស្រី​មិន​ទាន់​គ្រប់​អាយុ​ដើម្បី​រួម​ភេទ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: